ด่วน Part time
นักศึกษาที่ต้องการทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งศูนย์บริการรับสมัครงานภาคเอกชนและงานภาครัฐ จัดกิจกรรมจ้างนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและเวลาว่าง โดยมีบริษัทเข้ามารับสมัครงานในวันที่ 3-6 มี.ค 52
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร             
สนใจสอบถามรายละเอียดที่
-  กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สกอ. โทร 0-2610-5418,0-2610-5468
-  กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มจพ. ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ. โทร 0-2587-4339 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3139 ครั้ง