มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ออกไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย. 52
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาเตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมนานาชาติ
สิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)  ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ2902 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2552 ในวันและแวลาราชการ

บุกเบิก ข่าว


 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2376 ครั้ง