มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

         - ปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800 โทรศัพท์   0-2913-2500-24 
ต่อ 6203
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม  2552 ในวันและแวลาราชการ

บุกเบิก ข่าว


 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2030 ครั้ง