เนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดกิจกรรม “แนะแนวน้องม.ไหนดี”  ในวันศุกร์และเสาร์ที่ 10-11 เมษายน 2552
          นักศึกษาที่สนใจแนะนำน้องในการเลือกเรียนเข้ามหาวิทยาลัย ต้องเป็นนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เคยผ่านการสอบระบบ แอดมิสชั่น
(Admission ) หรือ เข้าใจ
  ระบบการสอบนี้ และสามารถแนะนำรายละเอียดสาขาที่ตนเรียนได้
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
           กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มจพ. ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ.
  โทร 0-2587-4339 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2552


 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3166 ครั้ง