มจพ. เปิดรับนักศึกษาระดับ ปว.ส. เข้าศึกษาต่อในโครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

            ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง(ป.วส.) เข้าศึกษาต่อใน โครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ และสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 16.00 น. ตามสาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) MDT-RS

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) TDT-RS

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม WDT-RS

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) AMT-RS

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) IPT-RS

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง PNT-RS

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) EIT-RS

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) ETT-RS

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) ECT-RS

หรือสมัครทางโทรศัพท์ได้ที่

โทร. 02-5858541 ต่อ 6201, 6239 หรือ 02-9132500-24 ต่อ 6201, 6239

 

หมายเหตสอบสัมภาษณ์วันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63

 

25 มีนาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 13329 ครั้ง