สกอ. จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการนี้ มจพ. โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป ได้จัดการแสดง ศิลปวัฒนธรรม 2 ชุด เพื่อเฉลิมฉลอง "๕ ทศวรรษ แห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ"  ให้เป็นที่แพร่หลายแก่สถาบัน อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

1. การแสดงรำอาศิรวาทราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ชุด "พระจอมเกล้า จอมราชัน พระมิ่งขวัญมจพ." เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552

.

2. การแสดงโขน ชุด "๕ ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
   พระนครเหนือ" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552

.

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1430 ครั้ง