คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
และพนักงานพิเศษตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
24 เมษายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3060 ครั้ง