มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็น พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1576 ครั้ง