มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1931 ครั้ง