มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2913-2500-24 ต่อ 2710
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1953 ครั้ง