มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเอเอฟเอสโลก และเอเอฟเอสประเทศสมาชิกกว่า 50 ประเทศ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 49 (พ.ศ. 2553 – 2554 ) ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2552  
     สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการ  ขอรับระเบียบการใบสมัครสอบคัดเลือก ได้ที่ผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน หรือศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตในจังหวัดของท่าน หรือ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง
www.afsthailand.org


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1776 ครั้ง