เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับ President Mr. Burns Hagis , Mrs. Ann Hagis  และ  Dr.Stephen Miller , Graduate Director , School of International Studies จาก Oklahoma State University (Stillwater) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเดินทางมาเพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอกลาโฮม่า (OSU) ดูงาน และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และร่วมพบปะผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่าจาก Oklahoma State University 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 945 ครั้ง