สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการแถลงข่าวงาน “ถนนเทคโนโลยี 2552 (Technology Street 2009)” และการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2552 (ABU Robot Contest Thailand Championship 2009) ตอน ร่วมตะลุย ลั่นกลองชัย (Travel Together For The Victory Drums) พร้อมกับคณะนักศึกษาและอาจารย์ของทีมหุ่นยนต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ในด้านเทคโนโลยีของเยาวชนไทย และกระตุ้นกระแสความสนใจความรู้ด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีในหมู่เยาวชน
        งานถนนเทคโนโลยี เกิดขึ้นในปี 2546 เป็นอีกโครงการหนึ่งของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมนำความรู้ เพื่อการพัฒนาของเยาวชนในด้านทักษะความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ โดยงานถนนเทคโนโลยี 2552 (Technology Street 2009) แบ่งรูปแบบการจัดงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  1. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ โดยสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 สถาบัน/หน่วยงาน
  2. การประกวด “เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมอาชีพ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มชุมชนได้ส่งผลงานการคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในยุควิกฤติเศรษฐกิจ
  3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2552 เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon

        การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย เป็นการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia – Pacific Broadcasting Contest ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Broadcasting Union – ABU) โดยสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นสมาชิก ABU จะหมุนเวียนกันเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกๆ ปี โดยการแข่งขันในปีนี้มีประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ร่วมตะลุย ลั่นกลองชัย” (Travel Together For The Victory Drums) กำหนดการแข่งขันในวันที่ 22 สิงหาคม 2552 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
      ส่วนงานถนนเทคโนโลยี 2552 จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค อาคาร 2, 3 และ 4 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
       ขอเชิญชวนลูกพระจอมฯ ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจและร่วมเชียร์ทีมหุ่นยนต์ของพระจอมเกล้า ทั้ง 3 ทีม คว้าชัยชนะและนำเกียรติประวัติมาสู่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1121 , 1166  และ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1274 ครั้ง