มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งและคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
1.   ช่างเทคนิค                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
2.  ผู้ปฎิบัติงานบริหาร                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี
3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                 ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์
4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ปริญญาตรีทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรม รัฐศาสตร์
5.  นักวิชาการเงินและบัญชี               ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
6.  นักวิชาการศึกษา                       ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.  วิศวกรไฟฟ้า                             ปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
8.  วิศวกร                                   ปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
        ขยายเวลารับสมัครจากเดิมถึงวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552 ออกไปจนถึงวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยของทางราชการ) ณ กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 ห้อง 616 เวลา 08.30 – 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552  สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552 ปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552
        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ณ กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 ห้อง 616 โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1144, 1169, 1189, 1191 และ มจพ. ปราจีนบุรี สมัครได้ที่ กองงาน มจพ. ปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3721-7300 ต่อ 7300 หรือ 0-3721-7334 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.hrd.kmutnb.ac.th


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2615 ครั้ง