ประกาศกองทุน กยศ. มจพ.
ขอขยายวันการส่งเอกสารเงินกู้ กยศ. ดังนี้

นักศึกษาผู้กู้รายเก่า ส่งเอกสารและสัญญา จากวันสุดท้ายที่ 10 มิ.ย. 52 เป็นช้าสุดไม่เกินวันที่ 19 มิ.ย. 52

นักศึกษาผู้กู้รายใหม่ ส่งเอกสารจากวันสุดท้ายที่ 10 มิ.ย. 52 เป็นส่งได้อีกครั้งวันที่ 15-16 มิ.ย. 52

11 มิถุนายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 7507 ครั้ง