เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552  เวลา 13.30-15.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 81 มจพ.  SCG คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร SCG จับมือนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_PRO นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยแห่งประเทศไทย  Thailand Rescue Robot  Championship 2008  โชว์ความพร้อมและสมรรถนะหุ่นยนต์ พร้อมเป็นตัวแทนสู้ศึกระดับโลกและป้องกันแชมป์ให้กับประเทศไทยสมัยที่ 4  ในการแข่งขัน RoboCup 2009  ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย  ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2552
       การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Thailand Rescue Robot Championship เป็นการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ เพื่อกู้ภัยในสถานการณ์จำลองอุบัติภัยที่เกิดขึ้น อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภัยอื่นๆ      โดยหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นจะต้องมีความสามารถในการค้นหาผู้รอดชีวิต หรือผู้เสียชีวิต ที่ตกค้างอยู่ในซากปรักหักพัง ต่างๆ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ท้าทาย และมีประโยชน ์ต่อสังคม โดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับโลก World RoboCup ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย World Robocup Rescue โดยประเทศต่างๆ จะสลับกันเป็นเจ้าภาพ
     World RoboCup เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลหุ่นยนต์ (Robocup Soccer) หุ่นยนต์กู้ภัย (Robocup Rescue) หุ่นยนต์ทำงานบ้าน (Robocup @Home)
และหุ่นยนต์ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ( Robocup Junior) โดยในปี 2009 นี้ จัดขึ้นที่เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย มีผู้สมัครเข้าแข่งขันกว่า 300 ทีม จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
      การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยรัดับโลก (World Robocup Rescue) เยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ สามารถคว้าแชมป์โลกมาได้ถึง 3 ปีซ้อน ดังนี้

ปี
ผลงาน
            ปี 2548 เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ทีมเยาวชนไทย เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้แก่
- ทีม InSE V.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
ปี 2549

เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี
ทีมเยาวชนไทย คว้าแชมป์โลก ได้แก่
- ทีม Independent สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

            ปี 2549 เมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีมเยาวชนไทย คว้าแชมป์โลก และรองชนะเลิศ ได้แก่
- ชนะเลิศ ทีม Independent สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม CEO Mission 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Ideal สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปราจีนบุรี
ปี 2550

เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีมเยาวชนไทย คว้าแชมป์โลก ได้แก่
- ทีม Plasma - RX จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       สำหรับตัวแทนในปี 2551 คือ ทีม iRAP_PRO จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Thailand Rescue Robot Championship 2008 จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 77 ทีม จาก 49 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทีม iRAP_PRO ได้รับ รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 200,000 บาท และทุนพัฒนาศักยภาพหุ่นยนต์กู้ภัย จำนวน 300,000 บาท รวมเงินรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก World Robocup 2009 โดยใช้ระยะเวลากว่า 6 เดือน เพื่อพัฒนาสมรรถนะหุ่นยนต?กู้ภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สมาชิก iRAP_PRO ประกอบด้วย
           1. นางคฑาวุฒิ               อุชชิน (โฟม)         Electronics design and operator
           2. นายสุรเชษฐ์              อินเทียม (เชษฐ์)     Mechanical design
           3. นายณัฐกรณ์             แซ่เอี๊ยว (ท็อง)       Mechanical design
           4. นายอาทิตย์               ตระกูลธงชัย ( บิ๊ก)   Sensors and mapping
           5. นายประพันธ์             คล้ายฤทธิ์ (เบิร์ด)    Software and Controller development
           6. นายวิษณุ                 จิตวิริยะ (ณุ)          Electronics design and Sensors
           7. นายธีรวัฒน์               เบ็ญจวิไลกุล (โจ๊ก)   Mechanical design
           8. นายภราดร               ทับทิมแดง (เดียว)    Mechanical design
           9. นายกฤษฎา               เจริญนิเวศนุกูล (มีน) Controller development
          10. นายสุธี                    คำใจคง (ธี)            Mechanical design
           11. ผศ.ประมุข                เจนกิตติยนต์          Team Advisor
           12. อ.ชัชชัย                  เสริมพงษ์พันธ์        Team Advisor

  

       ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจ และเชียร์ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_PRO  มจพ.  เพื่อคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง และสามารถชมภาพงานแถลงข่าวของหุ่นยนต์กู้ภัยโลก ได้ที่ www.pr.kmutnb.ac.th ( รุ่งนภา เขียนข่าว, สมเกษ ถ่ายภาพ)


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 11976 ครั้ง