รองศาสตราจารย์ชาลี  ตระการกูล  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากบริษัท รี๊ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน ออโตโมทีฟ มานูแฟกเจอริ่ง 2009 เพื่อนำเสนอการประชุม สัมมนาวิชาการ และการแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งด้านการผลิต การตลาด การจ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยี โดยภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการ “มจพ. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ ให้ก้าวไปอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
     ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1514 , 1515


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 865 ครั้ง