คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 6 อัตรา

16 มิถุนายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2130 ครั้ง