คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 6 อัตรา

16 มิถุนายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2116 ครั้ง