ประกาศกองทุน กยศ. มจพ. นศ. เก่า – กู้เก่า ที่ส่งเอกสารแสดงความจำนงกู้ยืมแล้ว

ประกาศกองทุน กยศ. มจพ. นศ. เก่า – กู้เก่า ที่ส่งเอกสารแสดงความจำนงกู้ยืมแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งใบจองวิชา (ท.13-2) ให้ดำเนินการด่วนภายใน 28 มิ.ย. 2552 มิฉะนั้นจะยกเลิกสถานภาพจากนศ. กองทุนเป็นนศ.ปกติ (ถือว่าไม่กู้ยืมในปี 2552)

18 มิถุนายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4327 ครั้ง