ประกาศกองทุน กยศ.

" โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป

โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยไม่ต้องรอให้ถึง วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

สอบถามโทร. 0 2610 4888"

กองทุนฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

19 มิถุนายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6681 ครั้ง