งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        พระนครเหนือ  ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ของสำนักงานพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ หรือ National  Science Museum, Thailand (NSM) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป  อาสาสมัครปฏิบัติงานในการจัดนิทรรศการ “งาน2552 ”  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี (IMPACT) ระหว่างวันที่ 8 - 23 สิงหาคม 2552  ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น. (ทำงานวันละ  8 ชั่วโมง)  รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552  ค่าตอบแทน  ตั้งแต่ 250 – 300 บาท (ตามลักษณะงาน) 
         ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและกรอกใบสมัคร ได้ที่  กองอาสาสมัคร  สำนักงานพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  โทร. 0-2577-9999 ต่อ 1876 หรือ www.nsm.or.th  หรือ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โทรศัพท์  0-2587-4339

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1941 ครั้ง