สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (ศทฝ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การบริการด้านงานวิจัย งานฝึกอบรม งานบริการให้คำปรึกษาและทดสอบ ให้กับอุตสาหกรรม รวมถึงอาจารย์และนักศึกษา ทั้งจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประกอบไปด้วยสาขาต่างๆ ดังนี้ : ระบบการผลิตอัตโนมัติ การกัดกร่อน ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน มาตรวิทยาเชิงกล และงานเชื่อมสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้มีการพัฒนาด้านงานวิชาการที่เข้มแข็ง และความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศส และประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง มามากกว่า 10 ปี
ปีงบประมาณ ประจำปี 2552  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กำหนดปฏิทินอบรมประจำปี 2552 ในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการบำรุงรักษา ดังนี้

หลักสูตร

ราคา/คน/บาท

วัน/เดือนปี

1. Introduction to NDT  techniques for QC  & Inspector

4,600

 9-10  July ,
11-12 November

2. Radiographic Testing Level 2

49,000

13-28  July

3. Radiographic Testing Level 3

99,000

31 August –
25 September

4.Welding Qualification of ASME Section IX

15,000

29-31 July

5. Design and Fabrication of  Pressure Vessel  ASME Section VIII. Division : 1

15,000

1-3 July

6. Welding Qualification of ASME Section IX

15,000

29-31 July

7. Design and Fabrication of  Heat  Exchanger ASME Section VIII. Division : 1

15,000

3-5 August

8. Design and Fabrication of  Pressure Vessel  ASME Section VIII. Division : 1

15,000

17-19  August

9. Welding Qualification of ASME Section IX

15,000

19-21 October

10. Design and Fabrication of  Pressure Vessel  ASME Section VIII. Division : 1

15,000

18-20 November

11. Design and Fabrication of  Heat  Exchanger ASME Section VIII. Division : 1

15,000

14-16 December

12.International Welding Engineer (IWE)

139,000

16 March – 16 October

13. International Welding Inspection Personnel (IWIP-C)

79,000

29 June – 30 October

14.Corrosion Engineering

4,600

10-11 August ,
1-2 October ,
1-2 December

15.นักเทคโนโลยีการเชื่อมสากล

โปรดสอบถาม

10 สัปดาห์

16.ผู้ชำนาญการเชื่อมสากล

โปรดสอบถาม

7 สัปดาห์

17.ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล

โปรดสอบถาม

4 สัปดาห์

18.เทคโนโลยีงานเชื่อมทิก

โปรดสอบถาม

5 วัน

19.เทคโนโลยีการเชื่อมมิก/แมก

โปรดสอบถาม

5 วัน

20.เทคโนโลยีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์

โปรดสอบถาม

5 วัน

21.ทดสอบฝีมือช่างเชื่อม

โปรดสอบถาม

3 ชั่วโมง

22.การออกแบบงานเชื่อม

โปรดสอบถาม

4 วัน

23.การตรวจสอบโดยใช้กระแสไหลวน

โปรดสอบถาม

3 วัน

24.การเขียน WPS

โปรดสอบถาม

3 วัน

25.การเชื่อมซ่อมเหล็กหล่อ

โปรดสอบถาม

2 วัน

26.การเชื่อมซ่อมพอกผิวแข็ง

โปรดสอบถาม

2 วัน

27.เทคนิคการเขียนแบบงานประกอบ โครงสร้างเหล็ก

โปรดสอบถาม

3 วัน

28.การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า

โปรดสอบถาม

1 วัน

29.ความต้านทานการกัดกร่อนด้วยของหล็กกล้าไร้สนิม

โปรดสอบถาม

1 วัน

30.การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน

โปรดสอบถาม

1 วัน

31.การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิท

โปรดสอบถาม

1 วัน

32.การประกอบและการดูแลเหล็กกล้าไร้สนิม

โปรดสอบถาม

1 วัน

33.Conventional PLC Programming PL 7

18,000

25-27 August

34.Introduction to Automation with Zelio  (Zelio)

6,000

 2 September ,
2 December

35.Basic Ladder Programming (Twido)

12,000

18-19 August ,
13-14  October

36. Basic  Automation networking (Twido,Distribute I/O , AC Drive)

12,000

4-5 August ,
3-4 November

37.PLC programming  IEC Language (LD , FBD , IL , ST , SFC)

12,000

8-9  September , 18-19 November

38.Advance Automation (PLC , Analog , HMI)

12,000

20-21 October

39.Touch Screen programming (HMI & PLC on Ethernet network )

12,000

6-7 October

40.AC drive basic configuration & communication (AC drive & PLC )

12,000

14-15 July ,
15-16 September ,
25-26 November

41.Control system on Ethernet Network (PLC , HMI , AC Drive)

12,000

10-11 November

42.Automation Networking Application (Modbus , CAN , Ethernet )

12,000

10-11 August

43.Basic SCADA on Ethernet network (Vijeo CITECT)

18,000

21-23 July  ,
27-29  October

44.Motion control on CAN network (Servo motor & PLC)

12,000

22-23 September

45.การเขียนแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Solidworks 3D Drawing with Solidworks

8,000

18-21 August

46.การออกแบบภาษา CNC บนเครื่อง Milling ด้วย CimatronE CimatronE NC

6,000

28-30 October

47.การเขียนโปรแกรมจำลองสถานการณ์การผลิตด้วยโปรแกรม ARENA ขั้นสูง

6,000

23-25 September

48.เทคนิคการเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ

2,000

8 December

49.การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและงานวิจัย

8,000

22-24 July

50.การเขียนภาษา VHDL สำหรับการออกแบบระบบดิจิตอล FPGA VHDL for Digital Design by using FPCA

4,000

26-27 November

51.ขั้นตอนการใช้งานและการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง CNC (Cincinnati Milacron) อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดสอบถาม

5 วัน

52.ขั้นตอนการใช้งานและการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึงหรือเครื่อง CNC (FANUC) อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดสอบถาม

5 วัน

หลักสูตร

ราคา/คน/บาท

วัน/เดือนปี

53.ขั้นตอนการใช้งานและการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด CNC (HEIDENHAIN)อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดสอบถาม

5 วัน

54.ขั้นตอนการใช้งานและการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง หรือเครื่องกัด CNC (MAZAKTROL) อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดสอบถาม

5 วัน

55.การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพดิจิตอล

โปรดสอบถาม

3 วัน

56.การเขียนโปรแกรมวิชวลเบสิก

โปรดสอบถาม

4 วัน

57.การออกแบบระบบดิจิตอลด้วย FPGA

โปรดสอบถาม

2 วัน

58.การเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์  MCS51 ด้วยภาษา C

โปรดสอบถาม

2 วัน

59.การเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วยภาษา C

โปรดสอบถาม

2 วัน

60.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java

โปรดสอบถาม

2 วัน

61.การออกแบบโครงสร้างข้อมูลด้วยภาษา Java

โปรดสอบถาม

2 วัน

     สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Website : www.tfic.kmutnb.ac.th , Email : ning@kmutnb.ac.th    โทรศัพท์       0-2585-4813 , 0-2587-7670,
(ขวัญฤทัย/ ข่าว )


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 13066 ครั้ง