กำหนดการซักผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน ภาคเรียนที่ 1/2552
ณ หอพักนักศึกษา มจพ.

เดือน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เวลาส่งซัก เวลารับคืน
กรกฎาคม 52 16 กรกฎาคม 52 30 กรกฎาคม 52 ภายใน 08.00 น. 18.00 น.
สิงหาคม 52 6 สิงหาคม 52 20 สิงหาคม 52 ภายใน 08.00 น. 18.00 น.
กันยายน 52 10 กันยายน 52 24 กันนายน 52 ภายใน 08.00 น. 18.00 น.
ตุลาคม 52 8 ตุลาคม 52 22 ตุลาคม 52 ภายใน 08.00 น. 18.00 น.
 
หมายเหตุ ให้นักศึกษานำผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน มาวางที่จุดวางผ้าตามวันเวลาที่กำหนด
หากพ้นกำหนดถือว่า นศ. ไม่ประสงค์จะซักในรอบนั้นๆ

 

13 กรกฎาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1255 ครั้ง