งานแนะแนวจัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ

งานแนะแนวการศึกษาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ ในเดือน สิงหาคม 2552 มีความยินดีขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมแนะนำบริษัท และการรับสมัครงาน

โรงงานไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ ดำเนินกิจกรรมการผลิตสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ไอน้ำและ น้ำปราศจากธาตุให้กับบริษัทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ของจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี มีความต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มเป็นจำนวนมากในหลายตำแหน่ง จึงได้จัดกิจกรรม Campus Recruitment ให้กับนักศึกษาได้เข้ารับฟังข้อมูลและดำเนินการรับสมัครนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานกับบริษัท ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยมีกำหนดการกิจกรรม ดังนี้

กำหนดการกิจกรรม

วันที่

สถานที่

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

25 สิงหาคม 2552

ห้องประชุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 3 ห้อง 301

13.00-16.00 น.

- แนะนำบริษัท

- บรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

- เล่าประสบการณ์การทำงานในบริษัท

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถาม – ตอบ

- รับสมัครงาน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่

- ศูนย์บริการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 40 ปี สจพ.

- งาน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ.

- โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1131, 1169 หรือ 0-2587-4339

 

15 กรกฎาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 926 ครั้ง