กำหนดการ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก  World Robocup Rescue 2009
วันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2552
ณ  หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี

17.50 น.
แขกรับเชิญถึงหอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
18.00 น.
ชมวิดีทัศน์การแข่งขัน World Robocup Rescue 2009  และการสาธิตศักยภาพของ
แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก iRAP_PRO  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สมัยที่สาม
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และที่ปรึกษาสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับอาจารย์ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
18.30 น.
คณะผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดี
  - ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์  นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย 
  - พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ เครือซิเมนต์ไทย (SCG),  สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการเพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก  World Robocup Rescue 2009 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  - พิธีมอบโล่เกียรติยศ-เกียรติบัตร และทุนการศึกษา แก่ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO
  - ตัวแทน ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO กล่าวขอบคุณ
21.00 น.
ปิดงาน
  การแต่งกาย : สุภาพ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1121, 1166, 1141
และสามารถรับรมถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ ได้ที่ : http://library.kmutnb.ac.th/cabletv.php

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 809 ครั้ง