รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการแสดงพระธรรมเทศนา หัวข้อ "วิถีแห่งความรู้แจ้ง" โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช จาก สวนสันติธรรม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552 ่เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ จึงขอเชิญชวนการเข้าฟังพระธรรมเทศนา ตามวันเวลา ดังกล่าว
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 8518 , 8520

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1098 ครั้ง