เนื่องในสัปดาห์งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 " ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ "ลูก" ถึง "แม่" จึงขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกันแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวที แด่.. แม่ ด้วยการส่งกลอนสุภาพ หัวข้อ "หนังสือคือสื่อสายใยรัก" จำนวน 4 บท โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพัน ความเอื้ออาทร ระหว่างแม่กับลูก ลูกกับแม่ ตั้งแต่ลูกคลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีหนังสือเป็นสื่อกลาง หรือเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด เพื่อชิงรางวัลเงินสด และใบประกาศเกียรติคุณ
     กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2552 (ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัด จำนวนในการส่ง)

       ส่งผลงาน ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 10 และงานประสัมพันธ์ ชั้น 2 ชั้น 2 (ข้างหอประชุมประดู่แดง)
อาคารอเนกประสงค์
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานประสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2913-2500-49 ต่อ 1121, 1166, 1113, 2801

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2503 ครั้ง