ศ. ดร ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์ iRAP_ PRO  รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก World Robocup Resue 2009  พร้อมด้วย คุณ วีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์การ เอสซีจี และผศ. ดร จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือซิเมนต์ไทย- สมาคมวิชาการหุ่นยนต์  การมอบโล่เกียรติยศ - เกียรติบัตรและทุนการศึกษาทุนการศึกษา แก่ทีมหุ่นยนต์ ซึ่งมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  มจพ.

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1142 ครั้ง