ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นการรวมพลังของผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ ของสำนักงานอธิการบดี( Big Cleaning Day ) เมื่อเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2552 เวลา 09.00 น

(ขวัญฤทัย ข่าว/ พนิตานันท์ ภาพถ่าย)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1534 ครั้ง