เมื่อเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2552 เวลา 09.00 น บุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ.รวมพลังวัน Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส

(ขวัญฤทัย ข่าว/ พนิตานันท์ ภาพถ่าย)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1902 ครั้ง