มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2552 ไปทอดถวาย แด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสณวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์(เฉลิมพระเกียรติครบ200ปี)ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางและจะได้นำเงินบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ ์(เฉลิมพระเกียรติครบ 200ปี)เพื่อน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ    และ   น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันเสาร์ที่   24  และ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552   มีกำหนดการสำคัญตามประเพณี ดังนี้

กำหนดการงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2552
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552
เวลา    19.30  น. -พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินสามัคคี
เวลา    21.00  น. -พิธีลอยโคมไฟน้อมถวายบูชาพระพุทธบาทบนยอดเขา
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552
เวลา    07.00  น. -ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ประมาณ 60 รูป
เวลา    09.30  น. -ถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยพร้อมเพรียงกัน

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1121, 1166
( ผอ.ทัศนีย์ และคุณเบญจมาศ /ถ่ายภาพ)


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3218 ครั้ง