มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ "ลูก"
ถึง "แม่" ประจำปี พ.ศ. 2552 ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2552 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2552) ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อรักษาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก สานความสัมพันธ ์ในครอบครัวระหว่างแม่ - ลูก
    ดาวน์โหลดกำหนดการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1121, 1166

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1235 ครั้ง