ชมรมพุทธศาสน์ มจพ.จัดโครงการถวายมหาสังฆทานยารักษาโรค ปล่อยโค ปล่อยปลาไข่  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี   พ.ศ. 2552    โดยกำหนดถวายสังฆทานในวันพฤหัสบดีที่  6 สิงหาคม 2552 มีกิจกรรมดังนี้
       การถวายสังฆทานยารักษาโรค นี้บางชมรมจะถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานจำนวนกว่า 700 ชุด โดยชุดใหญ่ชุดละ 100 บาท ชุดเล็กชุดละ 50 บาท ภายในงานจะมีคณะพระภิกษุมาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเรา ทั้งหมด 29 รูป โดยยาที่าถวายบางส่วนจะส่งไปให้กับวัดทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
       การปล่อยโคจะเป็นโคแม่ลูกอ่อน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างสายใยรักระหว่างแม่โค-ลูกโคให้รอดพ้น จากความตาย ซึ่งโคที่นำไปปล่อยได้ไปซื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์เป็นจำนวนเงิน 17,000 บาท
       การปล่อยปลา เป็นปลาตะเพียนไข่จำนวนมากกว่า 100 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เรา ได้ปล่อยปลาทั้งแม่ทั้งลูก ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี บริเวรใกล้ท่าน้ำเกียกกาย อีกทั้งสถานที่ที่เรานำปลาไข่เหล่านั้น ไปปล่อยยังเป็นเขตอภัยทานด้วย
         ท่านใดมีจิตเป็นกุศลร่วมถวายมหาสังฆทานและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายยารักษาโรค ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 07.30 - 08.10  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ และมีสังฆทานจำหน่าย  
        ดาวน์โหลดกำหนดการทำบุญ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ประธานชมรมพุทธ์ศาสน์ มจพ. นายโกศล  ไชยสลี โทรศัพท์ 085-706-5871
(ขวัญฤทัย ข่าว)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1027 ครั้ง