มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยสัญลักษณ์ วันแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยจะจำหน่ายระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 - เป็นต้น ณ บริเวญชั้น 1 อเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ไทยสัญลักษณ์วันแม่ที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ต้นมะลิ ดอกมะลิ เข็มกลัด ตุ๊กตา และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่ “ แม่”

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร โทร. 1154,1173-4

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 808 ครั้ง