คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ได้มอบให้ร้านครุยคัทลียามาให้บริการ สั่งตัด เช่า ชุดครุยและชุดขาว ในราคาประหยัดดังนี้

รายการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ค่าประกัน

ครุย สั่งตัด

750

850

-

ครุย เช่า

400

450

500

ชุดขาว สั่งตัด

1,700

-

ชุดขาว เช่า

400

1,000

ชุดขาว เช่าตัด

900

1,000

        ให้บริการ ณ ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 อาคาร 46 ระหว่าง วันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 กันยายน 2552 และ บริการส่งคืนชุดครุย ในวันที่ 14- 21 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 9.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ วันเสาร์ 9.00 - 15.00 น.
         
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร โทร. 02-585-7910 หรือภายใน 1173-1174

(ขวัญฤทัย ข่าว)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6929 ครั้ง