งานแนะแนวการศึกษาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม โครงการโลกทัศน์อาชีพ ในเดือน กันยายน 2552  มีความยินดี  ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

ที่

วันที่

เวลา

กิจกรรม

สถานที่จัด

หมายเหตุ

1

1  กันยายน  2552

13.30-15.00 น.

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และมอบทุนการศึกษ

ห้องประชุม 901
ชั้น 9 ตึก 40 ปี สจพ.

มจพ. กรุงเทพฯ

2

 2  กันยายน  2552

13.00-16.00 น.

สัมมนาเรื่อง “ค้นพบคน ค้นพบอาชีพ”

ห้องประชุม
พวงคราม 1

มจพ. ปราจีนบุรี

3

4  กันยายน 2552

13.00-16.00 น.

บรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน,
ก้าวแรกของการทำงานที่SSIจากศิษย์เก่า,
เทคนิคการรับสมัครงาน/การสัมภาษณ์งาน    
และอื่นๆอีกมากมาย

โดย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จำกัด (มหาชน)

ห้อง 301 ชั้น 3
ตึก 81

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มจพ. กรุงเทพฯ

4

8 กันยายน 2552

10.00-17.00 น.

ศึกษาดูงานบริษัท NOK PRECISION COMPONENT (THAILAND) Ltd

อยุธยา

มีจำนวนจำกัด
สำรองที่นั่งภายในวันที่ 11 ส.ค. 2552

หมายเหตุ : สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด)

สำหรับ มจพ. กรุงเทพได้ที่   :
          - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ.
          - ศูนย์บริการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 40 ปี สจพ.
          - โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1131, 1169 หรือ 0-2587-4339

สำหรับ  มจพ.  ปราจีนบุรีได้ที่    :
          - คุณกมลรัตน์  รัตนภานพ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ชั้น 1  อาคารบริหาร
          - คุณกมลรัตน์  รัตนภานพ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ชั้น 1  อาคารบริหาร
          - คุณทินกร  ทรัพย์นิมิต  ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1434 ครั้ง