ศ.ดร.ธีรวุฒิบุณยโสภณอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานในพิธีกล่าวเปิดงานร้อยรักร้อยดวง ใจ สานสายใยจากใจ "ลูก" ถึง "แม่" ประจำปี พ.ศ.2552

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดกลอนสุภาพหนังสือคือสื่อสายใยรัก

การลงนามถวายพระพร

        -  ชมนิทรรศการพระราชประวิติ และพระราชกรณียกิจ พระแม่แก้วของแผ่นดิน และ ร่วมกิจกรรมบันทึกถ้อยคำรักจากใจ            "ลูก" ถึง "แม่"

        -  ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ไทยจาก "ดอกมะลิ" และ "ต้นมะลิ"            เนื่องในโอกาสวันแม่และซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ราคาพิเศษ

        -  ชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ ณ ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี

สำหรับวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552        ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมพิธีถวายราชสักกระและจุดเทียนชัย

ถวายพระพร จัดโดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกศ   ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 848 ครั้ง