ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีความสนใจงานวิจัย พัฒนา และสิ่งประดิษฐ์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงความรู้ความสามารถ โดยมีผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 14 ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2552 มีรายละเอียดดังนี้

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 931 ครั้ง