อาจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ประธานกรรมการจัดงาน) เปิดเผยถึง การจัดงานคืนสู่เหย้า ไทย-เยอรมัน 50 ปี มจพ. ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อรำลึกถึงการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ที่ร่วมก่อตั้งชาวไทย และต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน เมื่อแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัย ครั้งที่เป็นโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งรู้จักกันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน”
       มหาวิทยาลัยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้ร่วมก่อตั้งชาวเยอรมัน คือ Mr.Michael Bissmann เป็นอาจารย์รุ่นแรก ที่สอนทางด้านยานยนต์ และAmbassador Heinz (RET) and his wife ซึ่งปัจจุบันก็มีอายุ 80 ปี ส่วนผู้ร่วมก่อตั้งชาวไทยที่เป็นอาจารย์รุ่นแรก หัวหน้าแผนก ต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยเชิญมา 6 ท่าน ได้แก่
       1. อาจารย์สำเริง รัศมีวิศวะ
       2. อาจารย์อำนาจ ซื่อตรง
       3. อาจารย์ไพเราะ พงศ์เสวี
       4. อาจารย์สมจิตต์ อ่ำสุริยา
       5. อาจารย์บำรุง สาธร
       6. อาจารย์รมณีย์ ใจจงกิจ
       สำหรับผู้ร่วมงานมหาวิทยาลัย ได้เรียนเชิญแขกผู้เกียรติ ศิษย์เก่าประมาณ 150 คน ในที่นี้รวมถึงศิษย์เก่าที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ใน มจพ. และศิษย์เก่ารุ่นที่ 1-4 โดยได้ประสานงานไปยังศิษย์เก่าแล้ว รวมถึงได้เชิญผู้บริหารของคณะต่าง ๆ ระดับหัวหน้าภาคขึ้นไปรวม ถึงแขกรับเชิญ จากมหาวิทยาลัยในเยอรมัน Oklahoma State University (OSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Keimyung University ประเทศสาธารัฐเกาหลี
       นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4วางพวงมาลา และดอกไม้แสดงความเคารพและน้อมระลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl.-Ing.Karl Stutzle ณลานทวา ปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) การแสดงของนักศึกษา เพื่อต้อนรับการคืนสู่เหย้า รับชมและการเพลิดเพลินไปกับชมรมศิลปะการแสดง ชมรมดนตรีไทยมงกุฏวดีของ มจพ. และสังสรรค์ศิษย์เก่าไทย-เยอรมัน
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายต้อนรับ โทร.0-2585-0663,0-2586-9004,0-2913-5200 ต่อ 1108,1135


กำหนดการ
17.00 น. - วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
  - วางพวงมาลาและดอกไม้แสดงความเคารพและน้อมระลึกถึงทวาปูชนียาจารย์  ศ.ดร.บุญญศักดิ์  ใจจงกิจ     และ Dipl.-ing. Karl  Stutzle  ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
17.30 - 20.30 น. - งานคืนสู่เหย้า ไทย - เยอรมัน 50 ปี มจพ. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ร่วมต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันและคณาจารย์เมื่อแรกเริ่มก่อตั้ง และสังสรรค์ศิษย์เก่า ไทย - เยอรมัน

(ขวัญฤทัย ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ)

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2070 ครั้ง