เครื่องวัดหยดน้ำเกลือและส่งข้อมูลแบบบลูทูธ  ผลงานวิจัยของ ดร.สุเมธ อ่ำชิต อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยทีมนักศึกษา นายธวัชชัย วงศ์กุนา  นายศราวุธ วงค์ขัติ นายศาสตรา อยู่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคิดค้น และพัฒนาเครื่องวัดหยดน้ำเกลืออัตโนมัต ิผ่านการส่งข้อมูลแบบบลูทูธ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาล เครื่องวัดหยดน้ำเกลือ และส่งข้อมูลแบบบลูทูธนี้ จะทำการตรวจนับหยดน้ำเกลือผ่านอินฟราเรดเซนเซอร์ แล้วส่งข้อมูลไปแสดงผลบนจอ LCD ที่บริเวณขวดน้ำเกลือ ในขณะเดียวกันนี้ยังส่งข้อมูลที่ได้ผ่านสัญญาณบลูทูธ ไปปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เคาเตอร์พยาบาล โดยตัวเครื่อง จะบอกถึงอัตราการไหลของน้ำเกลือ เป็นมิลลิลิตรต่อเวลาหนึ่งนาที ปริมาตรและจำนวนหยดของน้ำเกลือต่อเวลาหนึ่งนาที ปริมาตรคงเหลือของน้ำเกลือในขวดน้ำเกลือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และส่งสัญญาณเสียงเตือน เมื่อน้ำเกลือใกล้จะหมด หรือจำนวนหยดของน้ำเกลือต่อเวลาหนึ่งนาที
      การทดสอบของสร้างเครื่องวัดหยดน้ำเกลือและส่งข้อมูลแบบบลูทูธ ในการวัดอัตราการไหลของน้ำเกลือ และทำการ นับจำนวนหยดของน้ำเกลือได้จริง และผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 %  งบประมาณ ที่ใช้ประมาณ 7,000 บาท ระยะเวลาในการสร้าง 1 ปี
      เครื่องวัดหยดน้ำเกลือและส่งข้อมูลแบบบลูทูธ มีแนวคิดคล้ายกับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump) โดยมีคุณสมบัติที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถนำมาติดตั้งกับชุดน้ำเกลือธรรมดาได้ นอกจากน ี้เครื่องต้นแบบนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกไม่ยุ่งยาก และยังสามารถบอกเตือนว่าน้ำเกลือใกล้หมด น้ำเกลือไม่ไหล หรือจำนวนหยดน้ำเกลือไหลมากเกินไปอีกด้วย    เครื่องต้นแบบนี้มีแนวความคิดที่ต้องการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาล เพื่อให้พยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยได้มีเวลาในการทำหน้าที่อื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น จึงได้ทำการพัฒนา และสร้างเครื่องวัด หยดน้ำเกลือ และส่งข้อมูลแบบบลูทูธ เพื่อช่วยให้พยาบาล หรือผู้ดูแลผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูล และสถานะในการให้น้ำเกลือแก่ผู้ป่วย ผ่านทางการส่งข้อมูลแบบบลูทูธ ทำให้ไม่ต้องคอยมาตรวจสอบ ปริมาณน้ำเกลือที่เตียงผู้ป่วย และเมื่อน้ำเกลือใกล้จะหมด ก็จะส่งสัญญาณเตือนไปที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เคาท์เตอร์พยาบาล

       นอกจากนี้เครื่องวัดหยดน้ำเกลือ และส่งข้อมูลแบบบลูทูธที่พัฒนาขึ้น นี้ยังสามารถเฝ้าระวังให้ใน กรณีที่เข็มน้ำเกลือหลุด ก็จะส่งสัญญาณเตือนว่าน้ำเกลือไหลมากเกินไป  และเครื่องก็จะส่งข้อมูล มาที่ตัวรับที่เคาท์เตอร์พยาบาลว่า เป็นผู้ป่วยเตียงไหน พยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถเข้ามาตรวจสอบแก้ไขได้ทันเวลา  เพราะในปัจจุบันหากเกิดความล่าช้า ในการที่จะมาเปลี่ยนน้ำเกลือแต่ละครั้ง ก็ไม่ทราบเวลาที่แน่นอนของน้ำเกลือ ว่าจะหมดเมื่อไหร่ ทำให้พยาบาล หรือผู้ดูแลผู้ป่วย ต้องคอยตรวจสอบระดับน้ำเกลือเป็นระยะๆ  และในการให้น้ำเกลือแต่ละครั้ง ก็ใช้ระยะเวลานานจึงเป็นการเสียเวลา ในการมาตรวจเช็คปริมาณน้ำเกลือบ่อยครั้ง นอกจากนี้ในโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยที่มีบุคลากรน้อย ยังมีความต้องการเครื่องมือ ที่อำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วย

       ดร.สุเมธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องมีการพัฒนาเครื่องวัดหยดน้ำเกลือและส่งข้อมูลแบบบลูทูธในเชิงพาณิชย์นั้น ต้องพัฒนาเน้นให้การรับส่งข้อมูลให้เร็วกว่าเดิมและสามารถรองรับผู้ป่วยได้คราวมากๆและเพื่อสะดวกในการใช้งานมากขึ้น โดยพัฒนาการส่งข้อมูลแบบ Wireless LAN และช่วยประหยัดเวลามากเครื่องวัดหยดน้ำเกลือและส่งข้อมูลแบบบลูทูธ ได้บันทึกเทปและเผยแพร่ผ่านรายการ คิดได้  ไทยทำ ทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 7 และอากาศแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ch7.co.th ช่วงข่าวภาคเที่ยง และสามารถมาสัมผัสของจริง ได้ที่ งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ. ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2552 เวลา 09.00-18.00 ณ ลานอเนกประสงค์ มจพ.


        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุเมธ    อ่ำชิต อาจารย์ประจำ  ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 4407 กด 2 หรือ 089-188-8309 (ขวัญฤทัย ข่าว/คณะวิทย์ ภาพถ่าย)


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5316 ครั้ง