ศ. ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี    รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.สุเทพ  บุตรดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน  2552   เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารนวมินทรราชินี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  วิริยานนท์ เป็นพิธีกร

          ในงานแถลงข่าวได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน     ตลอดจนนโยบายในการสนับสนุน การเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     เผยแพร่ความเจริญก้าวหน้า     ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      แสดงผลงานนวัตกรรม การบรรยาย/ประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติและงานหุ่นยนต์ของนักศึกษาและการแสดงศักยภาพแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย3สมัย

         การเปิดตัวการชุมนุมหุ่นยนต์ประเภทต่างๆมากที่สุดในประเทศไทยที่จะมาร่วมโชว์ในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 50 ปี มจพ. ระหว่าง 7-10 กันยายน 2552 เช่น iRAP  Ridev จาก มจพ.  แก้วเจ้าจอม จาก ม.สวนสุนันทา V.4 จากวิทยาลัยเทคนิคตราด    หุ่นยนต์หอยลอด จากเทคนิคสมุทรสงคราม  ข้าวโพดแปดแถวจากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี execution จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ KUTCRescue จากวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองรวมถึงการแข่งขันหุ่นยนตระดับอุดม์ ์ศึกษาชิงเงิน รางวัลมากมาย โดยแยกเป็นประเภท คือ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม  รางวัลความคิดสร้างสรรค์และรางวัล Popular vote

สอบถามรายละเอียด ได้ที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นิทรรศการฯ โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1113,1121, 1166 และ 2801 โทรสาร 02-587-4350

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1379 ครั้ง