นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ. ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2552 ตั้งแต่ เวลา 09.00-18.00 น. ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับการสอบถามและเป็นที่สนใจ มากที่สุดคือการ เปิดตัวการชุมนุม หุ่นยนต์ที่มากที่สุดในประเทศไทยพร้อมยกขบวนพาเหรดร่วมโชว์ในงาน นิทรรศการอย่างคับคั่ง เช่น iRAP Ridev จาก มจพ. แก้วเจ้าจอม จาก ม.สวนสุนันทา หุ่นยนต์กู้วัตถุ ระเบิด V. 4 จากวิทยาลัยเทคนิคตราด หุ่นยนต์หอยลอด จากเทคนิค สมุทรสงคราม ข้าวโพดแปดแถว จากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี execution จากมหาวิทยาลัย ศรีปทุม KUTCRescue จากวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  SUCCESSFULLY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แขนกลนิวแมติกส์ อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  Mechatronics@ptwit  สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวัน  VBOT REPEATER มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  TsTh- 2009- TTM 3 PA  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ MiNi Mecha มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   รวมถึงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอุดมศึกษาชิงเงิน รางวัลมากมาย โดยแยกเป็นประเภท คือ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม รางวัลความคิดสร้างสรรค์และรางวัล Popular vote ปิดท้ายด้วย การแสดงศักยภาพแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 3 สมัย ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO  ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับโลก ปี 2552 ( World Robocup Rescue 2009 ) ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย

สำหรับการจัดประกวดหุ่นยนต์ จัดขึ้นวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552 หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ดังรายละเอียด

กำหนดการ

7 ก.ย. 2552
14.00 น.-18.30 น.
ทีมที่เข้าร่วมการประกวด นำหุ่นยนต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ณ ห้องประชุม ประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
8 ก.ย. 2552
08.30 น.-09.00 น.
ลงทะเบียนทีมที่เข้าร่วมการประกวด ณ ห้องประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
09.30 น.-16.30 น.

พิธีเปิด และชี้แจงกติกาการประกวด

16.30 น.-17.00 น.
ดำเนินการประกวดหุ่นยนต์ในแต่ละประเภท
17.00 น.-18.00 น.
คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน และตัดสินผลการประกวด
17.00 น.-18.00 น.
ประกาศผลการประกวด และพิธีมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนผังสถานที่ใช้ในการประกวด (ห้องประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์)

รางวัล การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท โดยแต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท

และ รางวัล Popular Vote ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

หมายเหตุ ทีมที่เข้าร่วมประกวดทุกทีม จะได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมประกวดด้วย

สอบถามรายละเอียด ได้ที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นิทรรศการฯ โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ1113 ,1121, 1166 และ 2801โทรสาร 02-587-4350 หรือ www.kmutbn.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1685 ครั้ง