ประวัติวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๒๐๐ ปี)

       เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พระราชสมภาพครบ ๒๐๐ ปี (๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗) ทางคณะสงฆ์    มีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ   แด่พระองค์ท่าน  ๒ แห่ง  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทย  คือ วัดพระมหาธาตุ กรุงเทพฯ      และวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๒๐๐ ปี)   ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  ดำเนินการโดย พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) เจ้าอาวาส วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ต.สันป่าม่วง  อ.เมือง  จ.พะเยา
       หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัย ๗๕ พรรษา เป็นพระที่มีเมตตาจิตสูง ในอดีตท่านพัฒนาสร้างวัดแห่งแรก คือ วัดรัตนวราราม ต่อมาเป็นวัดอนาลโย  ตามชื่อหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่พุทธบริษัทเคารพนับถือ   ปัจจุบันท่านพัฒนาสร้างวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๒๐๐ ปี) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  มีพระครูสังวรณ์ สีระคุณ (ครูบาคำปอน) เป็นเจ้าอาวาส
       วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๒๐๐ ปี) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญของจังหวัดลำปาง  มีพื้นที่ให้เยี่ยมชม ๒ ส่วน คือ
       พื้นที่วัดด้านล่าง เป็นที่พักของสงฆ์ ๖ รูป   ศาลาพระพุทธรูปสมปรารถนา   ศาลาสวดมนต์ พระอุโบสถ   พระบรมเจดีย์องค์ใหญ่   มีพระประธาน ๔ ทิศ อยู่ภายใน   มีศาลาชมวิว   ห้องอาหาร   โรงครัว   และเรือนพักรับรองที่ออกแบบกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล ออกแบบเรือนพักเอง
       พื้นที่ด้านบน ดอยภูผาหมอก กำลังก่อสร้างศาลาพระแม่กวนอิม ศาลาสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปอู่ทองอุดมทรัพย์ ๔๙ นิ้ว (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ข้างศาลาเป็นเนินสูงวางแผ่นศิลาฤกษ์สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ดอยภูผาหมอก มีศาลานั่งคอย  มีกฏิพักของหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล  ทางเดินจัดสวนหย่อมสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ  ถัดจากกุฏิพักด้านบนมีรอยพระพุทธบาท ขนาดใหญ่ ๓ รอย  การเดินทางใช้รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขับบนถนนคอนกรีตขึ้นเขาไปอีก ๓ กิโลเมตร (ทางลาดชันมาก) ประมาณ ๑๕ นาที ถึงจุดจอดรถบนดอยภูผาหมอก หากจะขึ้นไปชมดอยภูผาโชค ต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปอีก ๑ กิโลเมตร ธรรมชาติป่าสองข้างทางยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก ไปจุดสูงสุดบนดอยภูผาโชค ซึ่งกำลังก่อสร้างพลับพลาเตรียมรับเสด็จ  ๑ หลัง พระบรมเจดีย์ ขนาดเล็ก ๕ องค์ (สร้างตามนิมิตของหลวงพ่อ) พระสถูปเจดีย์ ขนาดเล็ก ๑ องค์ รอยพระพุทธบาท ขนาดเล็ก ๑ คู่  จุดชมวิวจากพลับพลามองได้ไกลสุดขอบฟ้าเห็น อ.แจ้ห่ม อ.เมืองปาน และพื้นที่วัดด้านล่าง  อากาศดี มีลมพัดเย็นสบาย
       การเดินทาง จาก อ.เมืองลำปาง ไป อ.แจ้ห่ม ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ทางดีตลอด จากที่ว่าการ อ.แจ้ห่ม ขัยไปอีก ๒ กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านใหม่เหล่ายาง มีทางแยกเข้าวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๒๐๐ ปี) ๖ กิโลเมตร (ถนนลูกรัง ๕ กิโลเมตร)


         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1121, 1166
( ผอ.ทัศนีย์ และคุณเบญจมาศ /ถ่ายภาพ)


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 8337 ครั้ง