แผนที่

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1121, 1166
( ผอ.ทัศนีย์ และคุณเบญจมาศ /ถ่ายภาพ)


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2300 ครั้ง