ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ.รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน  และ  ฝึกอบรมอาชีพของประเทศกัมพูชา  เยี่ยมชมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ศูนย์เชื่อมที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552

บุกเบิกข่าว/สมเกษ/ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1180 ครั้ง