ประกาศกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการร้านค้าบริการ ณ อาคารหอพักนักศึกษา

2 ตุลาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 923 ครั้ง