สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการมหกรรม
เมทัลเล็กซ์ 2009 เพื่อเสนอการประชุม สัมมนาวิชาการและการแสดงนิทรรศการมหกรรมเครื่องจักรกล และ โลหะการนานา
ชาติ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การจ้างงาน การ

พัฒนาเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

   สอบถามรายละเอียดได้ที่เพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-9132500 ต่อ 1514, 1515
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1244 ครั้ง