บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย   ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553
ระเบียบการรับสมัคร
- DOWNLOAD ใบสมัคร ได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)
- ซื้อระเบียบการรับสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท  ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2553 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-12.00น. และเวลา 13.00-18.30 น. วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00น. และเวลา 13.00-15.00 น.
- ทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 130 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2552  
การสมัคร ด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 มกราคม 2553 สมัครทางไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2405-2417, 0-2913-2578   หรือดูรายละเอียดได้ที่ Website : www.grad.kmutnb.ac.th     
      

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 8635 ครั้ง