มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2552 เนื่องในโอกาสเทศกาลทอดกฐิน สามัคคี โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำกฐินสามัคคีไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วน ไตรมาส ณ วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ( เฉลิมพระเกียรติ ครบ 200 ปี ) ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552 ( ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างวัดพระจอมเกล้าราชา นุสรณ์ ( เฉลิมพระเกียรติ ครบ 200 ปี ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สรุปยอดเงินที่ได้รับ บริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิน 2,083,815 บาท   ( ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2552 )

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1129 ครั้ง