เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ  84  พรรษา  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี ใน วันอังคารที่   24  พฤศจิกายน   2552   และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ (มจพ.) กำหนดจัดกิจกรรมร่วมงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่าง  วันที่  23-27  พฤศจิกายน  2552  กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ  พระกรณียกิจ และ พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้า  ภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี  การบริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศล  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน 9 รูป
        งานประชาสัมพันธ์  มจพ. มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษบุคลากรและนักศึกษา  เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ  84  พรรษา สมเด็จพระเจ้า  ภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

 

ขวัญฤทัย ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3148 ครั้ง